tłumaczenia poświadczone

(pot. przysięgłe) pisemne oraz ustne z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Tłumaczenia różnego rodzaju tekstów, m.in. świadectw, aktów notarialnych, dokumentów

prawnych i prawniczych, oświadczeń, dokumentów urzędowych, sprawozdań  finansowych i innych.

tłumaczenia

zwykłe

pisemne oraz ustne z języka angielskiego na język polski i odwrotnie - specjalizacja teksty użytkowe, z dziedziny finansów i prawa.

PODSTAWOWE

ZASADY

Za stronę tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) uważa się 1 125 znaków. Za znak uważa się, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi, spacje. W ramach tłumaczenia poświadczonego tłumaczeniu podlega nie tylko tekst, ale również stan dokumentu, jego forma, cechy charakterystyczne czy ewentualne braki odzwierciedlane są w opisie tłumacza.

 

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE PISEMNE

Cena tłumaczenia pisemnego od 35 zł netto za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia poświadczonego.

 • Tryb Ekspresowy tj. w przypadku tłumaczenia powyżej 5 stron / dobę wycena wzrasta o 50%.

 • Tryb Superekspresowy tj. w przypadku tłumaczenia powyżej 10 stron / dobę wycena wzrasta o 100%.

 • Wyceny dokumentów obszernych tj. powyżej 15 stron podlegają negocjacjom.

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE USTNE

Cena za godzinę tłumaczenia ustnego od 100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę.

Tłumaczenia ustne wyceniane są indywidualnie w zależności od specyfiki / tematyki związanej z tłumaczeniem.

PRZYKŁADOWE WYCENY

 1. zaświadczenie z polskiego USC o stanie cywilnym - ok. 80 zł

 2. skrócony akt urodzenia z polskiego USC - ok. 80 zł

 3. skrócony akt małżeństwa z polskiego USC - ok. 80 zł

 4. zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRK - ok. 100 zł

 5. tłumaczenie ustne podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego w USC na terenie Warszawy - ok. 150 zł

 

PODSTAWOWE

ZASADY

Za stronę tłumaczenia zwykłego przyjmuję 1 600 znaków. Znakiem są wszystkie widoczne znaki drukarskie, np. litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz przerwy między nimi, spacje.

TŁUMACZENIE ZWYKŁE PISEMNE

Cena tłumaczenia pisemnego      od 35 zł netto za każdą pełną stronę tłumaczenia zwykłego.

 

W przypadku rozliczeń z klientami za każde słowo tłumaczenia koszt wynosi od 0,30 zł za słowo.

 • Tryb Ekspresowy tj. w przypadku tłumaczenia powyżej 5 stron lub 1500 słów / dobę wycena wzrasta o 50%.

 • Tryb Superekspresowy tj. w przypadku tłumaczenia powyżej 10 stron lub 3000 słów / dobę wycena wzrasta o 100%.

TŁUMACZENIE ZWYKŁE USTNE

Godzina tłumaczenia ustnego (konsekutywnego) od 150 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę.

SPECJALIZACJA

 1. teksty użytkowe z dziedziny rynków finansowych

 2. teksty z dziedziny bankowości i rachunkowości

 3. teksty prawne i prawnicze

 4. teksty z dziedziny marketingu